Siirry suoraan sisältöön
Home » Parayleisurheilu » Seuramme ja Avoimet ovet -hanke

Seuramme ja Avoimet ovet -hanke

Avoimet ovet -hanke 1.6.2020-31.5.2023

Turunseudun Kenttäurheilijat ry on yhtenä pilottiseurana mukana Suomen Paralympiakomitean johtamassa Avoimet ovet -hankkeessa. Avoimet ovet -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen hanke. Hankkeen tarkoitus on kannustaa ja antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukevien urheilijoiden mukaan ottamiseen. Kunnianhimoinen tavoite on, että vuoden 2023 loppuun mennessä Suomen urheiluseuroissa olisi kaksinkertainen määrä toimintarajoitteisia liikkujia nykyhetkeen verrattuna.

Avoimet ovet -hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Tulokset on luettavissa Liikuttaako? -raportista (Suomen Paralympiakomitea, 2021).
  2. Avoimet ovet -infopankki. Hankkeessa luodaan verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
  3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma. Hankkeessa luodaan seurojen kehittämismalli, jolla vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa.

Lisätietoa

Real Cookie Bannerin evästeilmoitus WordPressiin