Siirry suoraan sisältöön
Home » Parayleisurheilu » Säännöt ja luokittelu

Säännöt ja luokittelu

Parayleisurheilu perustuu sääntöihin sekä luokitteluun, jolla paraurheilijat jaetaan eri vammaluokkiin. Näin toteutuu tasavertainen kilpailu urheiloiden kesken.

Säännöt
Parayleisurheilussa noudatetaan Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athletics:in (WA) sääntöjä muutamin poikkeuksin. Esimerkiksi parayleisurheilun vammaluokissa heittolajien väline (keihäs, kiekko, keila tai pallo) tai välineen paino voi olla eri kuin yleisurheilussa. Lisäksi sokeiden tai vaikeasti heikkonäköisten luokissa T11-T12 saa käyttää kilpailusuorituksessa opasta, jonka lisäksi heillä on pituushypyssä 1 metrin ponnistusalue.

Luokittelu
• Parayleisurheilussa kilpailijat luokitellaan vammaryhmittäin sekä lisäksi liikuntavammaisten osalta toimintakyvyn ja näkövammaisten osalta näkökyvyn mukaan.
• Kehitysvammaiset urheilevat parayleisurheilussa luokassa T/F20 juoksulajeja ja pituushyppyä sekä kenttälajeista kuulantyöntöä. Kehitysvammaisten Special Olympics -kilpailuissa urheilijat jaetaan tasoluokitteluissa tasoryhmiin. Down-urheilijoiden IAADS-järjestön kansainvälisissä kilpailuissa kilpaillaan kahdessa luokassa: T21 ja Mosaic. T21-luokassa kilpailevat urheilijat, joilla on downin oireyhtymän yleisin muoto, trisomia 21. Mosaic-luokassa kilpailevat urheilijat, joilla on harvinaisempi downin oireyhtymän muoto.
• Elinsiirron saaneiden ja dialyysihoidossa olevien paraurheilijoiden kilpailuissa urheillaan ikäryhmittäin.

Kilpaillakseen paralympialaisissa urheilijalla tulee olla paralympiaurheiluun soveltuva vamma. Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC (International Paralympic Committee) on määrittänyt kymmenen paraurheiluun soveltuvaa vammaa1. Sen lisäksi, että urheilijalla tulee olla paralympiaurheiluun soveltuva vamma, niin lajikohtaiset luokittelusäännöt määrittävät kuinka vaikea urheilijan vamman tai toimintakyvyn rajoitteen pitää olla, jotta urheilija voidaan luokitella kilpailukelpoiseksi kyseiseen lajiin (=minimivammakriteeristö). 

(Lähde: Paraurheilun luokittelu pähkinänkuoressa. Suomen Paralympiakomitea, 2020.)

Vammaluokka jakaa paraurheilijat eri ryhmiin sen mukaan, millainen on vamman aiheuttama toimintarajoite urheilusuoritukseen. Vammaluokka ryhmittelee urheilijat, joilla on samantyyppiset rajoitteet toimintakyvyssä, samaan luokaan. Tämä tarkoittaa, että vammaluokassa ei välttämättä ole vain yhden vammatyypin urheilijoita, vaan vammaluokkaan voi kuulua eri vammatyypin urheilijoita, koska heidän vammoilla on samantyyppiset vaikutukset toimintakykyyn ja urheilusuoritukseen. Esimerkiksi ratakelauksen T54-vammaluokassa voi kilpailla paraplegia eli alaraajahalvauksen saanut urheilija ja urheilija, jolla on amputoitu jalka.    

Vammaluokat
Parayleisurheilussa urheilijan vammaluokka sisältää kirjaimen T tai F:
T = track (rata), jolloin urheilija kilpailee radalla/hypyillä/maratonilla
F = field (kenttä), jolloin urheilija kilpailee kenttälajeissa (heittolajit).

Vammaluokan kirjaimen perässä oleva numero kuvaa vamman vaikeusastetta: mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma. Kuvassa 1 on esimerkki parayleisurheilun eri kelausluokkien kelaajien toimintakyvyn eroavaisuuksista. 

Parayleisurheilun kelausluokkien toimintakyvyn eroavaisuudet.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n alaisissa kilpailuissa vammaluokat ovat seuraavat (Rata- ja hyppyluokat (T) ja kenttälajien (F) luokat):

Näkövammaisurheilun luokat
Yleisesti näkövammaisurheilussa käytetään kolmea näkökykyluokkaa: B1 (=T/F 11), B2 (=T/F12) ja B3 (=T/F13).
T11 / F11 = täysin sokeat
T12 /F12= vaikeasti heikkonäköiset
T13 /F13= heikkonäköiset urheilijat
Rata-/hyppylajit: 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, maraton ja pituushyppy.
Kenttälajit: kiekonheitto, keihäänheitto ja kuulantyöntö. 

Kehitysvammaisten luokat
T20 / F20= kehitysvammaiset urheilijat
Rata/hyppylajit: 400 m, 1500 m, pituushyppy ja kenttälaji: kuulantyöntö

Liikuntavammaisten luokat
T31*/T32*= RaceRunner/ juoksupyöräluokka urheilijoille, joilla on heikentynyt tasapaino ja alaraajoissa liikerajoitteita, kuten esim. cp-vamma ja amputoitu alaraaja.
(*vammaluokka T31 ja T32 muuttuu vuoden 2021 jälkeen: T71 ja T72 kehysjuoksu (frame running))
T33-34/F31-34 = pyörätuoliurheilijat, joilla jokin neurologinen vamma (esim. cp-vamma)
T/F35-38 = pystyurheilijat, joilla jokin neurologinen vamma (esim. cp-vamma)
T/F40–41 = lyhytkasvuiset urheilijat
T/F42–44 = pystyurheilijat, joilla on vammaa alaraajassa/-raajoissa, eivät käytä proteesia
T/F45–47 = pystyurheilijat, joilla on vamma yläraajassa/-raajoissa
T51–54, F51-58 = urheilijat, joilla raajapuutos, heikentynyt lihasvoima, rajoittunut liikerata tai raajan pituusero. Urheilusuoritus tehdään pyörätuolissa (esim. ratakelaus) tai heittotuolissa.
T/F61–64 = pystyasennossa kilpailevat urheilijat, käyttävät urheiluproteesia alaraajassa/-raajoissa.
Liikuntavammaisten vammaluokilla on erilaisia juoksumatkoja ja kenttälajeja huomioiden vamman aiheuttama rajoite urheilusuoritukseen.

Lisätietoa

Parayleisurheilun SM Säännöt 2021-22

Parayleisurheilun SM Välinetaulukot 2021-22

Real Cookie Bannerin evästeilmoitus WordPressiin