Vastuullisuus

Urheiluyhteisö on tehnyt yhteisen vastuullisusohjelman jota seuramme haluaa tukea osaltaan.

Tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta:

  • Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa
  • Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
  • Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme
  • Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan
  • Urheilemme reilusti ja puhtaasti

Turvallinen toimintaympäristö

Tavoite:
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille
positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret
ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja
muulta epäasialliselta käytökseltä.
Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet
ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme
on terveyttä edistävä ja terveellisiin
elämäntapoihin kannustava.

Toimenpiteet:
• Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen
kokee olevansa arvostettu.
• Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on
selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu
läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun
asiantuntemusta.
• Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen
niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoite:
Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja
liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä
taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai
taloudellisesta tilanteesta.
Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja
tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun
ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet:
• Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille.
Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.
• Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä,
hallituksessa ja valinnoissa.
• Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Viestinnässä nostamme
rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.

Antidoping

Tavoite:
Urheilemme puhtaasti käyttämättä
kiellettyjä aineita ja menetelmiä.

https://www.olympiakomitea.fi/2020/02/24/urheillaan-ihmisiksi-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-on-julkaistu/