Epäasiallinen käyttäytyminen

Liikunta ja urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Se mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää liikunnassa ja urheilussa. Siksi seurassa ja kaikissa liikunta- ja urheiluyhteisöissä on tärkeää keskustella siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Näistä asioista eri sukupolvilla ja sukupuolilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset, siksi seuroilla ja muilla liikuntayhteisöllä on oltava pelisäännöt, joilla epäasiallista käytöstä ennaltaehkäistään sekä toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan, seuran- tai muun toimijan käytökseen on puututtava.

Miten ennaltaehkäistään häirintää?

  • Sitoudutaan häirinnän vastaiseen toimintaan
  • Opitaan tunnistamaan häirintä ja hakemaan apua
  • Luodaan selkeät käytännöt turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn
  • Vahvistetaan häirintää ehkäisevää, eli turvallista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä
  • Kunnioitetaan toisten rajoja ja opitaan puolustamaan omia rajoja
  • Luodaan selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimimiseen sekä toimijoiden rekrytointiin ja koulutukseen (esim. rikostaustaotteen näyttäminen)
  • Otetaan kaikki epäilyt vakavasti ja haetaan tarvittaessa apua

https://www.yleisurheilu.fi/epaasiallinen-kayttaytyminen/